Het is mogelijk om je account over te dragen of over te laten nemen. Het is niet mogelijk om een website die in een actief account staan opnieuw aan te melden. Daarom moeten alle gegevens in het bestaande account worden aangepast. Lukt het niet om je account over te dragen mail dan naar partner@bol.com